AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Nygatan 47 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Pågående och planerade arbete  
 
Malörten 
Upphandling avseende underjordiska miljöstationer, klart 2019
Hyresgästdialog samt upphandling av gårdsupprustning klart 2019
Upphandling avseende byggentreprenad gällande förtätning
 
Fagerängen 
Byte av vattenledning i mark samt matning till stolpbelysning
Nya entrédörrar samt förrådsdörrar för gård 2-8 våren 2019
Nya entrédörrar samt förrådsdörrar för gård 18-24 hösten 2019
Påbyggnader ovanför entrérna rivs löpande
Upphandling avseende underjordiska miljöstationer, klart 2019
Gårdsupprustning klart 2019
 
Västergatan 25-37 
Byte av ventilationsaggregat
 
Portgränd 14-20 
Byte av ventilationsaggregat
 
Algatan 74-76 
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter klart Q1 2019
 
Kapellgatan/Nygatan/Johan Kocksgatan 
Nybyggnad av 102 lägenheter samt 2 lokaler.
 
Smygehamn 
Stationsvägen 1 i Smygehamn, helrenovering och ombyggnad till 3 lägenheter.
 
Nils Holgerssons väg 1 - 9 
Byte av vattenledningar och relining av avloppsrör samt byte av element sker 2019-2021
 
Skegrie 
Nyproduktion av 36 lägenheter med planerad inflyttning augusti 2019