AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Kapellgatan 18 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Pågående och planerade arbete 2018  
 
Fagerängen 
Gård 30-36: Upprustning av innergård
Nya entrédörrar samt förrådsdörrar (september 2018)
Påbyggnader ovanför entrérna rivs
Utegym
Asfaltering av p-platser (2018-2023)
 
Triangeln 45 (Algatan 74-76)
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Ny tvättstuga i bottenplan
Arbetet påbörjas i februari 2018 och pågår till hösten 2018.
 
Anderslöv 
Utbyggnad av fibernätet (2018)
 
KV Sparven (Kapellgatan) 
Nybyggnad av 102 lägenheter samt 2 lokaler.
 
Kv Prästhagen 
Tappershus i Anderslöv: Tak och fasadrenovering med fönsterbyte.
 
Kv Spoven 
Ripagatan 60: Stambyte med relining.
 
Kv Östra Torp 
Stationsvägen 1 i Smygehamn, helrenovering och ombyggnad till 3 lägenheter.
 
Kv Dragonen 1 
Skyttsgatan 26: byte av vattenledningar och relining av avloppsrör.
 
Kv Dragonen 9-11 
Skyttsgatan 20-24: byte av vattenledningar och relining av avloppsrör.
 
Kv Husaren 17 
Ryttaregatan 7: byte av vattenledningar och relining av avloppsrör.
 
Kv Katten 
Västergatan 32-36: Relining av avloppsrör.
 
Kv Akka 1 & 2 
Nils Holgerssons väg 1 ? 9: byte av vattenledningar och relining av avloppsrör ska göras 2019 men viss förberedande arbete kommer att starta upp i höst.
 
Skegrie
Nyproduktion av 36 lägenheter med planerad inflyttning september 2019