AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Kapellgatan 18 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Vad får jag förvara i mitt garage?  
 
2016-03-01
 
Hyr du ett eget garage eller en plats i ett gemensamt garage hos TrelleborgsHem?
 
Då vet du säkert att det finns särskilda regler för vad du får förvara där - regler som är till för allas trygghet och säkerhet.
 
Det betyder att du bl a inte får förvara brandfarliga vätskor eller gaser där. Det undantag som finns gäller en femlitersdunk bensin, men den måste alltid förvaras i bilen.
 
Du får inte heller bedriva någon form av verksamhet i garaget, eller nyttja det för reparationer av bil eller mc - men du får självklart byta till sommar- eller vinterdäck om du kan göra det på ett smidigt och säkert sätt.
 
Det du får förvara i garaget, förutom bilen, är enstaka cyklar, gräsklippare, moped, motorcykel och en uppsättning vinter- eller sommardäck.
Av säkerhetsskäl får du inte ha något annat i ditt garage. Detta gäller oavsett om du har ett enskilt garage eller plats i gemensamt garage, carport eller parkeringsplats.
Du får inte heller använda platsen för att ställa avställda bilar eller andra fordon.