Planerade arbeten

Fastigheter kräver underhåll och det är viktigt att vi har en plan för det löpande underhållet. Här kan du läsa om vilka arbeten som är på gång eller som pågår just nu. Vi förstår att en del arbeten kan påverka dig och därför tycker vi att det är viktigt att informera i god tid.

Kontinentgatan 9, Algatan 1-7

Ombyggnad av förrådsvindar till lägenheter.

Per Hans väg 2-4

Byte av fönster.

Per Hans väg 2-4 och Västra Vallgatan 7-9

Relining av avloppsrör och omfogning av fasader.

Herkules 42

Ommålning av fasad Algatan 9 våren 2020

Nils Holgerssons väg 1 - 9

Byte av vattenledningar och relining av avloppsrör samt byte av element sker 2019-2021

Portgränd 14-20

Byte av ventilationsaggregat

Västergatan 25-37

Byte av ventilationsaggregat

Malörten

Upphandling avseende underjordiska miljöstationer, klart 2019
Hyresgästdialog samt upphandling av gårdsupprustning klart 2019
Upphandling avseende byggentreprenad gällande förtätning