Planerade arbeten

Fastigheter kräver underhåll och det är viktigt att vi har en plan för det löpande underhållet. Här kan du läsa om vilka arbeten som är på gång eller som pågår just nu. Vi förstår att en del arbeten kan påverka dig och därför tycker vi att det är viktigt att informera i god tid.

Nils Holgerssons väg 1 - 9

Byte av vattenledningar och relining av avloppsrör samt byte av element sker 2019-2021

Smygehamn

Stationsvägen 1 i Smygehamn, helrenovering och ombyggnad till 3 lägenheter.

Kapellgatan/Nygatan/Johan Kocksgatan

Nybyggnad av 102 lägenheter samt 2 lokaler.

Algatan 74-76

Ombyggnad av vind till 4 lägenheter klart Q1 2019

Portgränd 14-20

Byte av ventilationsaggregat

Västergatan 25-37

Byte av ventilationsaggregat

Fagerängen

Byte av vattenledning i mark samt matning till stolpbelysning Nya entrédörrar samt förrådsdörrar för gård 2-8 våren 2019 Nya entrédörrar samt förrådsdörrar för gård 18-24 hösten 2019 Påbyggnader ovanför entrérna rivs löpande Upphandling avseende underjordiska miljöstationer, klart 2019 Gårdsupprustning klart 2019

Malörten

Upphandling avseende underjordiska miljöstationer, klart 2019
Hyresgästdialog samt upphandling av gårdsupprustning klart 2019
Upphandling avseende byggentreprenad gällande förtätning