Sponsring

Sponsring är ett samarbete mellan AB TrelleborgsHem och en förening/organisation som bygger på ömsesidiga affärsmässiga grunder för båda parter och som bidrar till samhällsnytta.

Vi stödjer i huvudsak icke-kommersiella föreningar inom kultur, idrott och andra evenemang som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden, berör många av våra hyresgäster och/eller bidrar till att stärka AB TrelleborgsHems varumärke. Vi stöttar bara verksamheter som har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet för både flickor- och pojkar. Förening/organisation som erhåller ett ekonomiskt stöd skall i gengäld bidra med projekt eller aktiviteter som uttryckligen kommer AB TrelleborgsHem och våra bostadshyresgäster tillgodo och skapar mervärde.

Som helägt kommunalt bostadsbolag kan vi synas i större arrangemang i Trelleborgs kommuns regi, som riktar sig till många trelleborgare. Vi ska vara en aktiv del i arbetet med att stärka kommunens varumärke.

Varje år ger vi bidrag till ett fåtal landsomfattande välgörenhetsorganisationer.

Vi sponsrar inte enskilda individer, verksamheter som strider mot företagets värderingar och miljöprofil. Vi stödjer inte heller verksamheter som har ett politiskt eller religiöst budskap.

Vi skriver endast sponsringsavtal på ett år och kräver motprestationer i förhållande till sponsringens omfattning. Typ av engagemang och motprestation ska framgå av avtalet och en tydlig uppföljning av resultatet kommer att krävas.

Alla ansökningar om sponsring skall göras via den digitala blanketten "Ansökan om sponsring" som du hittar länk till nedan. När du fyllt i blanketten färdigt trycker du på "Skicka ansökan". Din ansökan skickas då till Mikael Svensson, som är vår marknadschef och ansvarig för sponsringavtalen.

Om ett projekt ställs in eller verksamheten upphör under pågående avtalsperiod, skall utbetald sponsring återbetalas. Återbetalning ska också ske när verksamhet eller projekt bryter mot innehållet i dessa riktlinjer.

description ...

Ansökan om sponsring