Ledning

Pia Jönsson

VD

0410-190 59

Ricardo Klemensson

Fastighetschef

0410-37 94 31

Birgitta Persson

Ekonomichef

0410-190 51 

Håkan Drakarve

Byggchef

0410-190 65 

Mikael Svensson

Marknadschef

0410-190 50