Om andrahandsuthyrning

Som hyresgäst på TrelleborgsHem har man möjlighet att hyra ut sin bostad i andra hand om det finns särskilt goda skäl för detta. Exempel på sådana skäl är när man t.ex. har fått ett tillfälligt jobb utomlands eller vid studier på annan ort under en tidsbestämd period.

För att TrelleborgsHem ska ge sitt godkännande, måste en ansökan om andrahandsuthyrning fyllas i innan uthyrning sker. Du som vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste ha bott i lägenheten under minst 2 år.

Om andrahandsuthyrning sker innan TrelleborgsHem hunnit godkänna den, eller helt utan TrelleborgsHem:s kännedom, kan det leda till uppsägning av hyresavtalet.

Glöm inte att till din ansökan bifoga eventuella intyg eller övrig dokumentation där anledningen till andrahandsuthyrningen anges.

Handläggningstiden är 6-8 veckor.

Villkor vid andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning godkänns enbart om det finns särskilt goda skäl till detta, och under förutsättning att andrahandshyresgästen är godkänd enligt vår uthyrningspolicy.

Normalt godkänner vi i så fall att man inte hyr ut längre än 6 månader.

Vid andrahandsuthyrning p.g.a. utlandsvistelse måste en person med fullmakt utses. Denna fullmakt ska bifogas ansökan.

Vid en andrahandsuthyrning uppstår det inget hyresförhållande mellan TrelleborgsHem och andrahandshyresgästen. Allt ansvar ligger hos kontraktsinnehavaren. Det innebär att kontraktsinnehavaren har fullt ansvar för bland annat att hyran betalas i tid till TrelleborgsHem, att ingen åverkan görs på bostaden och att inga störningar uppstår.

Om andrahandsuthyrning sker utan TrelleborgsHem:s godkännande kan alla hyresavtal sägas upp med omedelbar verkan. Senast 1 månad innan andrahandsuthyrningen upphör ska kontraktsinnehavaren kontakta TrelleborgsHem och meddela om fortsatt boende i bostaden kommer att ske eller om uppsägning ska göras. Observera att kontraktsinnehavaren har 3 månaders uppsägning hos TrelleborgsHem. Här kan du ladda hem eller skriva ut en ansökan om andrahandsuthyrning.