Ungdomslägenheter

Bostäder för dig mellan 18 och 25 år. Ungdomslägenheter är en kategori av lägenheter för att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Du måste uppfylla ålderskraven när du flyttar in, det vill säga vara mellan 18 och 25 år, men sedan kan du bo i din lägenhet så länge du önskar. Du behöver alltså inte flytta ut den dagen du fyller 26 år.