Uthyrningspolicy

Vi arbetar efter en uthyrningspolicy för att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning.

AB TrelleborgsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag och vår uthyrningspolicy är framtagen utifrån ägardirektiv från Trelleborgs kommun och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Hos oss ska alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

Här kan du läsa vår Uthyrningspolicy [pdf] som styrelsen fastställde 2023-09-07.