Felanmälan

Bästa och effektivaste sättet att serviceanmäla är via Mina sidor. Logga in på knappen nedan.

Är du lokalhyresgäst via Trelleborg kommun gör du din felanmälan via Trelleborg kommuns Serviceförvaltning på 0410-73 30 00.

För akut felanmälan utanför ordinarie öppettider kontakta Securitas på 010-470 52 52:
Som akut felanmälan klassar vi vattenskada, strömlöshet, glasskada och liknande. 

Vid brand och risk för allvarlig personskada ska du alltid ringa 112.

Om du låst dig ute kontaktar du själv en låssmed, eftersom vi inte har huvudnycklar till lokalerna. Vid kontakt med låssmed måste du alltid kunna legitimera dig och visa att det är du som är kontraktsinnehavare.

Till Mina sidor