För leverantörer

AB TrelleborgsHem vill ha en god relation med våra leverantörer. Som vår leverantör representerar du oss när du möter våra hyresgäster, och det är viktigt för oss att du är en god representant.

Vi följer aktuella lagar, regelverk, och de avtal vi ingår. Goda samarbeten främjas av goda relationer där vi kan lita på varandra.