Fakturering

Den 1 april 2019 träder lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling i kraft. Denna lag gäller även för kommunala bolag och innebär att vi ska ta emot och skicka fakturor elektroniskt, likaså ska leverantörerna skicka dem elektroniskt. Pdf-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor då det är en bild och kräver manuell behandling.

Det gäller inköp, oavsett belopp, från detta datum och för upphandlingar som påbörjas den 1 april (avtal ingångna innan detta datum omfattas inte).

Standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura, är det format som vi har valt att arbeta med. Oavsett förutsättningar eller storlek på ert bolag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå.

Vem ringer ni för att komma igång?
För att komma igång med e-faktura kontaktar ni vår samarbetspartner:
InExchange, telefon 0500-44 63 60.

InExchange har allt från webbregistrering till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem, tex Briljant, Hogia, Pyramid, FDT, Fortnox mm.

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.

Om ni inte har ett affärssystem
På InExchange Web kan ni enkelt registrera era fakturor om ni inte har ett affärssystem. Mer information finns på www.inexchange.se/faktura 

Vårt GLN nr är : 7365560548366