Upphandlingar

För att kunna erbjuda våra hyresgäster den typen av boende vi vill - Bättre hållbara hem för alla - så behöver vi köpa in olika typer av tjänster, varor och entreprenad.

TrelleborgsHem följer de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) styr mer i detalj hur upphandlingar ska skötas. Utöver att följa de grundläggande principerna och gällande lagstiftning utförs upphandlingarna i enlighet med vår policy.

En viktig del i vårt upphandlingsarbete är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar. Våra aktuella upphandlingar annonseras enligt gällande regelverk.
Här listas de arbeten vi har för upphandling

Aktuella upphandlingar