Energianvändning

Beroende på den infrastruktur som finns i våra område använder vi oss av olika energikällor för fastigheterna, både när det gäller uppvärmning men också själva fastighetselen som används i tex trapphus och tvättstugor.

Sedan 2018 är all vår energianvändning klimatneutral. Vi är väldigt stolta över att kunna presentera bl a :

  • I all vår nyproduktion där det är möjligt, installerar  vi solceller. Under 2021 producerades det 186 624 kWh.
  • All el som används är 100% vindkraftsbaserad
  • All gas som används är 100% biogas
  • All fjärrvärme är 100% fossilbränslefri och tillverkad av förnybara energikällor