Miljöpolicy

AB TrelleborgsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamålet att främja bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala uppdraget för verksamheten och lokaliseringsprincipen.

AB TrelleborgsHem skall ständigt förbättra och utveckla arbetet med att minimera negativ miljöpåverkan och därmed bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att i alla verksamheter föra ett integrerat, proaktivt miljöarbete. Miljöarbetet skall styras av en helhetssyn där affärsmässighet och engagemang är nyckelorden. Alla medarbetare har ett ansvar för att denna miljöpolicy efterlevs.

Läs vår Miljöpolicy här.