Solcellsel

Om du tittar upp på sydsidan av taken till Sparven på Johan Kocksgatan 7 och Nygatan 51 i Trelleborg så kan du se att vi monterat solceller. De förser vår fastighet med egenproducerad el. Solcellerna kommer tillsammans att ge ca 45 000 kWh per år, ett miljövänligt bidrag till elförbrukningen i fastigheten.

På bilden ser du en av våra företagsbilar som bla drivs av el från våra solceller.

Vi har solceller på följande område:

  • Skegrie (Maja-Lisa Grönbergs väg 17-21)
  • Sparven (Johan Kocksgatan 7 och Nygatan 51)
  • Sockerbiten (Sockerbiten 3-9)
  • Smygehemmet (Villavägen 13, Smygehamn)
  • Stuckatören (Engelbrektsgatan 102)

Tillsammans har alla våra solcellsanläggningar en toppeffekt på ca 200 kW.