Styrelse

AB TrelleborgsHems styrelse består av:

 • Catharina Blixen-Finecke, ordförande (m)
 • Johnny Svensson (kd)
 • Tord Hansson, vice ordförande (sd)
 • Andreas Persson (s)
 • Ann-Marie Flink (sös)

Suppleanter:

 • Göran Persson (m)
 • Monica Edström (kd)
 • Anita Persson (sd)
 • Yvonne Svensson (s)
 • Kouder Mere (s)

Personalrepresentanter:

 • Gustaf Lusth, Vision
 • Fikret Crnojevic, Fastighetsanställdas Förbund