Styrelse

AB TrelleborgsHems styrelse består av:

 • Lars G. Olsson, ordförande 
 • Henrik Silfverstolpe, vice ordförande
 • Lena Andersson 
 • Birgitta Lanér Sjöström 
 • Ann-Marie Flink 

Suppleanter:

 • Gunnar Henriksson 
 • Magnus Kleberman
 • Kasper Jönsson 
 • Yvonne Rosén 
 • Robert Horvath 

Personalrepresentanter:

 • Gustaf Lusth, Vision
 • Fikret Crnojevic, Fastighetsanställdas Förbund