Styrelse

AB TrelleborgsHems styrelse består av:

 • Catharina Blixen-Finecke, ordförande 
 • Thomas Borgström
 • Fredrik Trulsson, vice ordförande 
 • Andreas Persson 
 • Ann-Marie Flink 

Suppleanter:

 • Göran Persson 
 • Magdalena Winell Starmach
 • Per Klarberg 
 • Yvonne Svensson 
 • Kouder Mere 

Personalrepresentanter:

 • Gustaf Lusth, Vision
 • Fikret Crnojevic, Fastighetsanställdas Förbund