Vi bygger och utvecklar Trelleborg

Vi satsar på att bygga fler bra, attraktiva och hållbara bostäder i Trelleborgs kommun för såväl unga som gamla. Vårt mål är att bygga 100 nya lägenheter om året, och vi har många kommande intressanta nyproduktionsprojekt planerade.

Samtidigt så satsar vi på att inreda vindsutrymmen för att skapa fler bostäder i våra befintliga fastigheter. Tillsammans med kommunen jobbar vi för att utveckla Trelleborg för att ge fler möjligheter till bra lägenheter i en härlig kommun.

 

På julgransodlingen planerar vi för 58 marklägenheter.

Spännande projekt på Netzéns väg.

Förtätningsprojekt på Kv. Malörten 1

På ett fantastiskt cityläge planerar vi för 14 nya lägenheter.

Mitt i centrum planerar vi för totalt 19 vindslägenheter.